Lake Turkana Wind Power Ltd. : Neemt een duurzaam energie project in Kenia ook haar sociale verantwoordelijkheid?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het internationale consortium Lake Turkana Wind Power (LTWP) gaat 365 windturbines in Noord Kenia plaatsen. Daarmee zal het 310 MW (1.500 GWh per jaar) aan energie leveren aan het nationale elektriciteitsnetwerk van Kenia. Momenteel kan er in Kenia ongeveer 1400 MW worden opgewekt, dus met dit project wordt er 20% aan de landelijke capaciteit toegevoegd. LTWP zal hiermee het grootste windenergie project van Kenia en zelfs van heel Afrika realiseren. Door deze toevoeging aan de energiemix van Kenia wordt verwacht dat energietekorten in Kenia minder zullen worden en daardoor de economische groei van het land zal toenemen. Dit soort internationale investeringsprojecten komen tegenwoordig steeds vaker voor. Door globalisering is kapitaal en kennis veel mobieler, kan moderne technologie overal mee naar toe worden genomen en is internationale handel de normaalste zaak van de wereld met alle potentieel positieve gevolgen van dien. Verschillende wetenschappers zien echter dat deze op het oog positieve effecten van globalisering vaak worden begeleid door negatieve effecten voor de ontvangende lokale regio. Zo stelt Aggarwal (2006) dat er een risico is dat lokale ecosystemen, waar een lokale bevolking voor zijn levensvoorziening van afhankelijk is, worden aangetast door grootschalige investeringen. Daarnaast stellen Nissanke en Thorbecke (2006) dat de buitenlandse investering onder andere prijsopdrijving met zich mee kan brengen waardoor toegang tot bijvoorbeeld land en water voor een lokale bevolking niet meer betaalbaar is. Ook de Wereldbank (2010) erkent dat er voor de ontvangende lokale regio risico’s zitten aan grootschalige internationale investeringen en landovernames. Zij zijn echter van mening dat een goede samenwerking tussen investeerder, overheid en lokale gemeenschap kan leiden tot win - win situaties, zolang er met een aantal basisprincipes rekening wordt gehouden. Het LTWP project heeft uit eigen beweging in de voorbereidende fase van haar project al rekening gehouden met alle voorgestelde principes van de Wereldbank. Door via de officiële kanalen te handelen, via de wet te handelen en openheid van zaken te geven heeft zij zich als nette zakelijke partner opgesteld. Doordat het project een duurzame basis heeft (windenergie) is de impact van het project op het milieu een stuk minder groot dan bij andere grootschalige investeringen en levert dat op milieuvlak geen grote problemen op. Het heikele punt blijft echter de impact op de sociale omgeving. Als een groot windmolenpark wordt geplaatst in een omgeving die bevolkt wordt door nomadische pastoralisten, dan kan het vrijwel niet anders dan dat het invloed gaat hebben op hun leven. Van het windmolenpark zelf zullen de lokale inwoners enige overlast hebben, bijvoorbeeld tijdens de constructiefase, maar ze zullen er nauwelijks profijt van hebben. De elektriciteit tegen kostprijs en werkgelegenheid die het project voor de lokale bevolking gaat opleveren zijn winstpunten, maar lossen de meest prangende lokale problemen van droogte en terugkerende voedseltekorten niet op. Waar het LTWP mee uitblinkt zijn hun plannen voor hun Corporate Social Responsibility Programme (CSRP). Uit eigen beweging past het principes van Payment for Environmental Services toe, waarbij het de lokale bevolking gaat betalen voor het gebruik van lokale natuurlijke hulpbronnen. Jaarlijks zal het € 500.000 gaan uitkeren aan de lokale bevolking voor het opstarten van lokale projecten. Zoals de met de streek bekend zijnde Keniaan Geoffrey Mwaura het via email verwoordde: “If the company has these plans then the community will celebrate this as a God sent gift. That amount of money, if used well, will/can definitely transform the destiny of many for generations to come”. Via deze CSRP weg zal het project dus het leven van de lokale bewoners kunnen verlichten. De huidige problemen met onder andere toegang tot (betere) gezondheidszorg en onderwijs zullen aangepakt kunnen gaan worden. Wellicht dat de fondsen ook ingezet kunnen gaan worden op het terrein van watervoorziening. Het LTWP project lijkt een project te worden dat financieel interessant is, de nationale Keniaanse energieproblemen helpt oplossen, het milieu in Kenia niet aantast, en de lokale bevolking helpt om hun lokale problemen aan te pakken. De voorbereidende fase van dit project lijkt, op de vertragingen na, een voorbeeld van hoe grootschalige investeerders zich op verantwoorde wijze kunnen gedragen in een ontwikkelingsland.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen