Investeren in windenergie : Over de invloed van overheidsbeleid op de marktacceptatie van windenergie

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-06-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar de invloed van overheidsbeleid op de marktacceptatie van windenergie. Het doel van het onderzoek is om inzicht te geven in de mogelijkheden en beperkingen van overheidsbeleid gericht op de markt van windenergie, teneinde de implementatiecapaciteit van de markt te verhogen. Dit doel wordt nagestreefd door een diagnostisch en comparatief onderzoek uit te voeren waarbij het Nederlandse beleid ten aanzien van windenergie wordt vergeleken met het overheidsbeleid in Duitsland. Om dit doel te bereiken is een vraagstelling geformuleerd met als centrale vraag: In hoeverre kan overheidsbeleid naar Duits voorbeeld bijdragen aan marktacceptatie van windenergie in Nederland? Deze vraagstelling is opgedeeld in vijf dimensies: markt, actoren, Nederlands overheidsbeleid, Duits overheidsbeleid en toepasbaarheid. Deze dimensies worden in de verschillende hoofdstukken van het onderzoeksverslag behandeld.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen