Directie of netwerk? Een onderzoek naar de regiegroep en veiligheidsdirectie Brabant-Noord

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-12-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is een antwoord gezocht op de vraag “Hoe kan de kwaliteit van de overleggen van de veiligheidsdirectie van de Veiligheidsregio Brabant-Noord worden geoptimaliseerd en welke rol kan de ambtelijke regiegroep daarin spelen?” Deze vraag is voortgekomen uit de behoefte van de veiligheidsdirectie om de vergaderingen bruikbaarder en aantrekkelijker te maken. Er is wetenschappelijke literatuur geraadpleegd over netwerken en over vergaderen en er zijn interviews afgenomen met leden van de regiegroep, van de veiligheidsdirectie en met adviseurs van vier andere veiligheidsregio’s. Bovendien is een observatie uitgevoerd. Uit de dataverzameling is naar voren gekomen dat men tevreden is over de directie als netwerk, maar dat men bij de overleggen met name strategie en verdieping mist. Het is ook niet voor iedereen duidelijk wat de plaats en verantwoordelijkheden van de directie zijn. Daarnaast zou het fijn zijn af en toe los te komen uit de reguliere vergadersetting. De aanbevelingen sluiten daarop aan: werk meer thematisch, organiseer werkbezoeken en heb het met elkaar over de rol van de veiligheidsdirectie. Bij een onderzoek als dit is de generaliseerbaarheid beperkt, dus zou bij vervolgonderzoek kunnen worden gekeken naar meer gremia en meer veiligheidsregio’s.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen