Un mélange des langues in Nederlandse advertenties: Het effect van taal (Frans/Nederlands), het moeilijkheidsniveau van de slogan en het veronderstelde en werkelijke begrip ervan op de waardering van consumenten voor de advertentie, de slogan, het merk, de koopintentie, en de herinnering en herkenning van het merk en de slogan.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2020-11-13
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het doel van de huidige studie was om te onderzoeken wat precies het effect is van de taal in de advertentie (Nederlands/Frans) en van het moeilijkheidsniveau van de slogans in de vreemde taal op de attitude, de koopintentie en de herinnering en herkenning van advertentie-elementen van consumenten. Uit de resultaten van het experiment bleek dat zowel de taal als het moeilijkheidsniveau van de slogans vrijwel geen invloed had op de attitude en koopintentie van de consument. Alleen de merkattitude was hoger voor de Franse advertenties. Daarnaast bleek dat beter begrip als gevolg heeft dat het merk en/of de slogan beter onthouden worden. Verondersteld begrip had meer invloed dan werkelijk begrip. Gezien de resultaten kan er gesteld worden dat zowel het inzetten van de Franse taal als de moedertaal in advertenties effectief kan zijn voor Nederlandse consumenten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren