Social Media Protocol: Wat kan een foto je kosten of opleveren?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-04-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er wordt gekeken naar de invloed van iemands gedrag op social media op de individuele professionele reputatie. Specifiek wordt er gekeken naar SM-gedrag met self-verification of self-enhancement. Dit is gecombineerd met het integreren en segmenteren van privé en professionele contactpersonen. Deze kenmerken zijn gekozen op basis van de theorie van Ollier-Malaterre et al. (2013) met betrekking tot Online Boundary Management Behavior. Zij stellen dat het vertonen van self-enhancement in plaats van self-verification beter zou zijn voor de individuele professionele reputatie. In dit onderzoek wordt de invloed van SM-gedrag getoetst door middel van de reputatie-schalen van Zinko et al. (2016). Uit dit onderzoek volgde dat het content boundary management behavior het meest positieve resultaat op reputatie heeft, gevolgd door open-, hybrid- en audience boundary management behavior. Deze bevindingen komen niet geheel overeen met de voorspelling van het model van Ollier-Malaterre et al. (2013). Het integreren van contactpersonen levert de beste resultaten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren