Heeft leiderschapsstijl invloed op empowerment van ambtenaren in Nederlandse gemeenten?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-12-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voor organisaties is het van belang dat empowerment van hun werknemers wordt vergroot. Empowerment leidt tot een verhoogde creativiteit van werknemers, waardoor ze beter in staat zijn oplossingen te bedenken voor problemen. Een verhoging van creativiteit van werknemers leidt tot een verhoging van de prestatie van de organisatie. Voor organisaties die opereren in een dynamische omgeving zijn creatieve werknemers onontbeerlijk om oplossingen te bedenken voor onvoorspelbare factoren. Het belang van empowerment is voor overheidsinstellingen niet anders. Overheden opereren in een steeds veranderende omgeving door politieke wisselingen, mondigheid van de burger en onvoorspelbare calamiteiten. Leiderschap is een van de factoren van invloed op het verhogen van empowerment van werknemers. Het onderzoek tussen deze twee variabelen, leiderschap en empowerment, vindt grotendeels plaats in het private domein. De aanleiding voor dit onderzoek is het beperkte aanbod van onderzoek gericht op deze relatie tussen leiderschap en empowerment in het publieke domein. Vanuit de wetenschappelijke literatuur werd verwacht dat een transformationele stijl van leidinggeven een positief effect heeft op empowerment van werknemers en dat transactioneel en laissez-faire-leiderschap een negatief effect hebben op empowerment van werknemers. Het onderzoek is kwantitatief uitgevoerd door middel van een gestructureerde enquête. De respondenten zijn ambtenaren in Nederlandse gemeenten. De resultaten van het onderzoek laten zien dat transformationeel leiderschap een positief effect heeft op empowerment van ambtenaren. Daarnaast heeft transactioneel leiderschap een positief effect en laissez-faireleiderschap een negatief effect op empowerment van ambtenaren. De relatie tussen transactioneel en laissez-faire-leiderschap en empowerment kan door niet significante resultaten niet worden bevestigd. Voor Nederlandse gemeenten betekenen deze resultaten dat van de drie leiderschapsstijlen de transformationele stijl van leidinggeven het meest wenselijk is om empowerment van ambtenaren te vergroten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen