Beklim de ladder en hou controle. Parlementaire controle op de intergouvernementele besluitvorming: het Nederlandse parlementaire migratiedebat

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-12-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek geeft een breder en verdiepend inzicht in hoe het Nederlandse parlement de intergouvernementele besluitvorming in de Europese Unie (EU) controleert en wat dit verklaart. Dit wordt gedaan aan de hand van een zogenaamde ‘scutiny ladder’, waarmee wordt geanalyseerd op welk interventieniveau er wordt gecontroleerd tijdens debatten. Er wordt gebruik gemaakt van een most-likely-case waarbij debatten over migratie in zowel commissie als plenaire arena rondom de Europese toppen en Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ raad) zijn meegenomen vanaf het begin van de migratiecrisis in 2015 tot enkele jaren na de crisis in 2020. Op basis van een ordinaal logistische regressieanalyse toont dit onderzoek aan dat de arena waarin het debat plaatsvindt van belang is voor het niveau van controle dat wordt bereikt. Tevens wordt voor media-aandacht, anders dan wordt verwacht vanuit de literatuur, een negatieve invloed op het niveau van controle gevonden. Tot slot, wordt aangetoond dat ook de mate van crisis van belang is voor het niveau van controle dat wordt behaald, hetzij dat dit enkel geldt voor de controle in de plenaire arena.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation