Burgers aan zet. Op zoek naar invloedrijjke succesfactoren voor burgerinititatieven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-10-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek tracht succesfactoren voor burgerinitiatieven te achterhalen. Reden voor dit onderzoek is het nieuwe participatiebeleid dat de gemeente Beuningen vormt. Het inzicht in de succesfactoren en de invloed van die factoren kan de gemeente gebruiken om het nieuwe participatiebeleid te schrijven. Om de succesfactoren te achterhalen is er eerst een veelheid aan bronnen geraadpleegd. Dit leverde 28 factoren op. Vervolgens gaven ambtenaren en initiatiefnemers in diepte-interviews in combinatie met een Q-sort de relatieve invloed van alle elementen aan. De interviews leveren ook informatie op over de reden van de invloedrijkheid van de factoren. Ook een focusgroep met initiatiefnemers is gebruikt om informatie over de factoren op te halen. Uiteindelijk bleken 15 factoren van bovengemiddelde invloed op het succes van burgerinitiatieven. Het blijkt belangrijk te zijn dat burgers de juiste motivatie hebben die gebaseerd is op het gemeenschapsgevoel, saamhorigheid en de winst die een initiatief oplevert voor de lokale gemeenschap. Verder is het belangrijk dat er vanuit de gemeente een aanspreekpunt is met een open, dienstbare en actieve houding. Het is bevorderlijk als de verhouding tussen de initiatiefnemer en de ambtenaar gelijkwaardig is en de ambtenaar niet bang is om risico te nemen. Wat betreft de ondersteuning zijn het vooral de praktische ondersteuning en het verbinden van verschillende initiatieven dat het succes positief beïnvloed. Ook is het belangrijk dat de initiatiefnemer beschikt over sociale en organisatorische vaardigheden en inhoudelijke kennis. Ten slotte zijn duidelijke spelregels, criteria en communicatie invloedrijke succesfactoren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation