Placemaking op het Zwitsal terrein in Apeldoorn; Een onderzoek naar de kansen voor waarde creatie door verschillende actoren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De manier waarop betekenisvolle ruimte ontstaat, verandert door de tijd heen. Met de herontwikkeling van een gebied wordt hieraan vorm gegeven. Het Zwitsalterrein in Apeldoorn is een voorbeeld waar de gemeente samen met de gebruikers van het terrein betekenis geeft aan de locatie. Het proces waarbij zowel door gebruikers als professionals waarde hechten aan een plek wordt ook wel placemaking genoemd. Met deze achtergrond geeft dit onderzoek antwoord op de volgende vraag: Op welke manier dragen de verschillende actoren bij aan de placemaking van het terrein? Vanuit de literatuur wordt verondersteld dat gebruikers door middel van economisch-functionele binding, sociale binding, politieke binding en culturele binding aan placemaking bijdragen. Professionals doen dit door visie en beleidsvorming op het gebied van fysieke structuur, sociale kenmerken, voorzieningen en identiteit. Na het afnemen van interviews met actoren betrokken met de ontwikkeling van het terrein krijgen we een helder beeld van de sociale bindingen die gebruikers aangaan met hun omgeving en de participatieve bijdrage die professionals hierbij leveren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen