Stressreductie door ‘rijk’ organiseren

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-04-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Er is onderzoek gedaan naar de invloed van de organisatiestructuur op de psychosociale arbeidsbelasting binnen Het PON & Telos. Het betreft een enkelvoudige casestudy waarbij een gap analysis is toegepast. De huidige organisatiestructuur is vergeleken met een ‘ideale’ structuur bezien vanuit de theorie. Ook is onderzoek gedaan naar de mate van psychosociale arbeidsbelasting binnen de organisatie. De resultaten laten zien dat Het PON & Telos een arbeidsomgeving creëert die nauwelijks zorgt voor psychosociale arbeidsbelasting. Daarentegen is de organisatiestructuur op sommige aspecten niet optimaal ingericht waardoor de arbeidsomgeving stres verhogend zou kunnen werken. De organisatie wordt aanbevolen om de ‘gronden’ waarop werk wordt gesegmenteerd kritisch te bekijken en de rol van junioren binnen projecten tegen het licht te houden. Ook de grote monitoringsprojecten verdienen aandacht. Deze zijn een bron van veel door de onderzoeker gevonden verstoringen. Tot slot zorgt het ruime takenpakket van senior adviseur-onderzoekers soms spanning bij de onderzoekers. Ook daar zou de organisatie opnieuw naar kunnen kijken.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen