Steeds vaker piekneerslag door klimaatverandering, hoe (o)verloopt dat in de bebouwde kom?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Klimaatverandering veroorzaakt een stijging van extreme regenval en een stijging van het aantal dagen met neerslag. Het huidige rioleringssysteem heeft niet genoeg capaciteit om die toegenomen hoeveelheid hemelwater af te voeren. Piekbuien door klimaatverandering veroorzaken daarom steeds vaker problemen in de sterk geasfalteerde bebouwde kom. Binnen de planologie daar rekening mee worden gehouden. Dat kan op twee manieren: klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Dit laatste is het geval aan de Hengstdalseweg in Nijmegen-Oost. Door het bestaande riool te vervangen voor een losstaand hemelwater- en vuilwaterriool kan wateroverlast in Nijmegen-Oost worden voorkomen. Om dat te onderzoeken staat de case study ‘’project Reconstructie Hengstdalseweg’’ centraal binnen dit onderzoek. De implementatieproblemen binnen dit project zijn door middel van semigestructureerde diepte-interviews getracht in kaart te brengen. De hoofdvraag is opgesteld aan de hand van de beleidsarrangementenbenadering van Leroy, Arts en Van Tatenhove (2003): ‘’Wat zijn de implementatieproblemen bij opvang van piekneerslag aan de Hengstdalseweg in Nijmegen-Oost d.m.v. klimaatadaptatiemaatregelen, ten einde de implementatie omtrent hemelwateropvang binnen de bebouwde kom te verbeteren?’’ Opvallend is dat bijna alle gevonden implementatieproblemen zijn ontstaan door nalatigheden op het gebied van communicatie. Er moet meer integraal en multidisciplinair worden overlegd om de implementatieproblemen in de toekomst te kunnen voorkomen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen