Framing, cognitieve problemen en ervaringen van MS-patiënten.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2019-08-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Wereldwijd is onderzoek verricht naar de ervaringen van MS-patiënten met betrekking tot hun ziekte en de invloed van MS op het dagelijks leven van de patiënten, maar dit is nauwelijks het geval bij Nederlandse MS-patiënten. De eerste doelstelling van de huidige studie was dan ook om meer informatie te vergaren over de belevingswereld van Nederlandse MS-patiënten rondom hun ziekte in de vorm van ervaringen met de ziekte en de impact van MS op het dagelijks functioneren. Gedurende het ziektebeloop krijgen MS-patiënten van de neuroloog informatie over diverse onderwerpen, waaronder het onderwerp cognitieve klachten. Uit eerder onderzoek is gebleken dat het informeren van MS-patiënten door middel van frames (indirect positief versus direct negatief frame) over de relatie tussen cognitieve problemen en MS een bijdrage kan leveren aan het optreden van deze problemen. De tweede doelstelling was om in een gecontroleerde setting verdiepende informatie te achterhalen over de percepties en emoties van Nederlandse MS-patiënten met betrekking tot een indirect positief versus direct negatief frame over MS gerelateerde cognitieve problemen. In totaal zijn vijftien interviews afgenomen bij MS-patiënten die onder behandeling zijn van een neuroloog van Bernhoven. Deze interviews zijn getranscribeerd en vervolgens gecodeerd en geanalyseerd met ATLAS.ti. De resultaten van dit onderzoek laten zien dat MS een complexe en grillige ziekte is en dat het van belang is dat neurologen tijdens consulten met MS-patiënten aandacht besteden aan twee patiëntervaringen. Ten eerste de zichtbaarheid van MS en ten tweede de mindset van de patiënten. Uit beide ervaringen wordt duidelijk dat MS een grote impact heeft op het leven van de patiënten. Wat betreft de percepties en emoties van deze patiëntengroep met betrekking tot een boodschap over cognitieve problemen met indirect positief versus direct negatief taalgebruik lijken de meeste patiënten een voorkeur te hebben voor informatie die wordt gepresenteerd vanuit een indirect positief frame. Hoewel de meerderheid van de patiënten deze boodschap als positiever ziet, bestaat de kans dat indirect taalgebruik over cognitieve problemen een averechts effect oplevert, doordat de echte boodschap verborgen lijkt te worden. Voor een vervolgonderzoek kan het mogelijk interessant zijn om MS-patiënten uit diverse ziekenhuizen op te nemen in de sample.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren