Vrienden voor het leven? Het vriendschapsideaal en haar ondergang in het Vroegmoderne Engeland.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Mijn bachelorscriptie handelt over het zogenaamde vriendschapsideaal dat in het 16e-eeuwse Engeland een belangrijke rol speelde. Het ideaal hield in dat mannelijke vriendschap de sterkste vorm van vriendschap was. Echte vrienden gaven het leven voor elkaar en hun zielen smolten samen tot één gedeelde ziel. Met een onderzoek dat zich richt op de vorm die het vriendschapsideaal in het Engelse drama van destijds aannam, probeer ik te achterhalen hoe en op welke manier dit zo aanwezige ideaal eind 16e eeuw haar kracht verloor en zich daarna slechts nog op de achtergrond afspeelde.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation