Nativism - een politiek-filosofische analyse van de bevordering van het nativisme in het visumbeleid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie wordt onderzocht of de eventuele bevordering van nativisme in het visumbeleid moreel te rechtvaardigen is. Nativisme is een complex concept waarover veel misverstanden bestaan qua definiëring. In dit onderzoek schets ik de betekenis en politieke uitwerking van nativisme, en ligt ik toe hoe het gedeeltelijk overeenkomt met andere concepten, zijnde racisme, nationalisme en populisme. Deze overeenkomstigheden zijn belangrijk, maar ik stel dat het essentieel is om juist ook de verschillen met en de correcte verbanden tussen deze concepten duidelijk te hebben om een overzichtelijker en effectiever debat te creëren. Daarnaast licht ik toe hoe nativisme zoals gedefinieerd door Higham en Guia in de vormgeving van het visumbeleid verweven zit. In dit visumbeleid constateer ik namelijk een structurele tegenwerking van nationaliteiten die een interne minderheid vormen binnen het land in kwestie. In het geval van dit onderzoek is het Schengen-gebied genomen. Tenslotte concludeer ik dat deze bevordering van nativisme in het visumbeleid niet moreel rechtvaardig is op basis van Rawlsiaanse deontologische ethiek en utilitaristische ethiek.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen