De overheid en burgerinitiatieven : De rol van gemeenten bij burgerinitiatieven die leiden tot toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen in kleine kernen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken naar de bijdrage van gemeenten aan burgerinitiatieven die leiden tot toekomstbestendige gemeenschapsvoorzieningen in kleine kernen. Dit is gedaan door middel van empirisch onderzoek in een aantal kleine kernen in verschillende (toekomstige) krimpgemeenten. Deze kleine kernen bevinden zich in verschillende stadia ten aanzien van het nemen van burgerinitiatieven. Op basis van gesprekken met initiatiefnemers/dorpsbewoners is gekeken welke (belangrijke) bijdrage de gemeente heeft geleverd en welke bijdrage juist wenselijk is of was. Hierbij is de nadruk gelegd op de inzet van beleidsinstrumenten en de rol die gemeenten binnen het proces kunnen innemen. In het onderzoek zijn verschillende typen kleine kernen onderzocht, waarbij een onderscheid is gemaakt tussen drie verschillende fases waarin de kernen zich kunnen bevinden. Deze fasen zijn mede van invloed op de rol die gemeenten kunnen spelen. Bij de uitvoering van het onderzoek is gekozen voor een kwalitatief meervoudig casestudyonderzoek, waarbij er interviews met dorpsbewoners en met betrokken ambtenaren zijn gehouden. Daarnaast is er ook inhoudsanalyse van relevante (beleids)documenten uitgevoerd. Omdat het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van de Regio Achterhoek, dienen de conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek primair als kennis voor de diverse gemeenten binnen de Achterhoek. Uiteraard kunnen de uitkomsten ook nuttig en toepasbaar zijn voor andere gemeenten waar burgerinitiatieven nog niet goed van de grond komen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen