Duurzame woningbouw op uitleglocaties in Nederland : Een casestudie onderzoek naar de realisering van duurzame energieambities

dc.contributor.advisorKrabben, E. van der
dc.contributor.authorIJsseldijk, Wouter
dc.date.issued2013-06-13
dc.description.abstractIn dit onderzoek is het verband onderzocht tussen een bestaand netwerk of de vorming van een nieuw netwerk en de grootschalige toepassing van energiebesparende technieken in de woningbouw. Hierbij wordt ingegaan op de meerwaarde van een voortschrijdende samenwerking in gebiedsontwikkeling en in hoeverre dit leidt tot een succesvolle realisering van energiedoelstellingen op uitleglocaties. Voor dit case studieonderzoek zijn vier oriënterende, semigestructureerde interviews afgenomen. Vervolgens zijn deze aangevuld met vier open interviews met andere actoren. Uit deze interviews is met behulp van Atlas.ti aan de verschillende case studies vormgegeven. De invloed van de actor-netwerken op de energiedoelstellingen in de cases zijn geduid met behulp van de Actor Network Theory. Aan de hand van het analyseren van de cases en de literatuur zijn door de onderzoeker voorlopige conclusies en aanbevelingen gevormd. Hierbij valt op, dat op basis van de onderzoeksresultaten geen uitsluitsel is te geven, welk beleidsinstrument het beste duurzame energieambities waarborgt. De voorlopige bevindingen zijn voorgelegd in een expertmeeting om op deze wijze de gegevens te toetsen en te valideren. Uit deze expertmeeting kan worden afgeleid dat het verdienmodel met het meeste potentieel het model aandelen in een gebiedsfonds is. Daarnaast kwam uit dit onderzoek naar voren dat de provinciale overheid meer betrokken dient te worden in het actor-netwerk. Hierbij zouden de bij de aanbodzijde van de woningbouw betrokken actoren de intentieafspraken juridisch dienen vast te laten leggen en risicofactoren te benoemen. Ten slotte zou het opstellen van juridisch bindende energie-efficiënte gebiedsnormen en economisch voordeel (OZB) voor de geleverde energieprestatie van de woning bijdragen aan het realiseren van energiezuinige woningbouw. Verder onderzoek zou zich kunnen richten op deze laatste twee aanbevelingen.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3330
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationLokale en Ruimtelijke planningen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Planologieen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleDuurzame woningbouw op uitleglocaties in Nederland : Een casestudie onderzoek naar de realisering van duurzame energieambitiesen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
2013 IJsseldijk.pdf
Size:
1.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format