Óver Grenzen : Een onderzoek naar de invloed van de nationale grens op het aangaan van grensoverschrijdende economische interactie door ondernemers in de grensregio Nederland-Vlaanderen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2006-12-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Gestart met het Verdrag van Rome, heeft de Europese Unie vanaf de jaren ’80 de vrijheid van mensen-, goederen-, kapitaal- en informatiestromen over de binnengrenzen van de EU heen gestimuleerd. Via verschillende Interreg-programma’s wordt daarnaast getracht de Europese grensregio’s verder te ontwikkelen in sociaal-economisch opzicht. De grensregio Nederland-Vlaanderen is één van deze regio’s. Een regio waar onder anderen ingezet wordt op het stimuleren van grensoverschrijdende economische samenwerking tussen het Nederlandse MKB en Vlaamse KMO. Dit samenbrengen van Nederlandse en Vlaamse MKBbedrijven lijkt echter achter te blijven bij de verwachtingen die worden opgeroepen door ‘de open grenzen van Europa’. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat grensoverschrijdende samenwerking tussen het Nederlandse MKB en Vlaamse KMO niet zondermeer vanzelfsprekend is. Slechts ongeveer 20 procent van de ondernemers in de grensstreek doet namelijk zaken met ondernemers over de grens. Projecten toegespitst op het laten groeien van de intensiteit van economische interacties tussen het Nederlandse MKB en Vlaamse KMO’s in de grensstreek laten bovendien niet de gewenste resultaten zien. Alhoewel de binnengrenzen van de Europese Unie inmiddels formeel fysiek zijn opgeheven, lijkt de grens tussen Nederland en Vlaanderen dus nog steeds een breuklijn te vormen voor de samenwerking tussen het MKB in deze grensstreek. Dit essay gaat in op deze paradox en heeft dan ook als doel inzicht te verkrijgen in de invloed van de nationale grens op de grensoverschrijdende economische mobiliteit van ondernemers in de grensregio NederlandVlaanderen, ten einde te analyseren op welke wijze rekening gehouden en omgegaan moet worden met specifiek grensregionaal ondernemersgedrag binnen een ontwikkelingsbeleid gericht op grensoverschrijdende samenwerking.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen