Op weg naar digitale archivering

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-12-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De kernvraag die dit onderzoek wil beantwoorden is: Wat is het effect van opleiding & training.pro-actieve participatie en communicatie op het verandervermogen en/of woorden!): de veranderbereidheid inzake digitalisering van SJB-medewerkers? De keuze om alleen de invloed van deze drie factoren te onderzoeken is gelegen in het feit dat deze middelen relatief snel, eenvoudig en zonder grote investeringen ingezet kwmen worden. Middels een literatuurstudie is theoretisch onderzocht in hoeverre en onder welke voorwaarden de drie genoemde factoren een positieve bijdrage kunnen leveren aan de noodzakelijke veranderingen binnen SIB. Van het SJB is een casestudy gemaakt op basis van managementinformatie en interviews met medewerkers om de theorie te toetsen aan de praktijk. Geconcludeerd kan worden dat de eerste twee factoren een positief effect kunnen hebben op het verandervèrmogen en alle drie bij kunnen dragen aan veranderbereid. Dit alles onder voorwaarde dat deze middelen in een voor medewerkers passende vonn worden ingezet. De geïnterviewden hechten daarbij het meeste belang aan goede communicatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen