Historische Diminutieven In Een Moderne Context.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Binnen dit onderzoek is de aanwezigheid van overblijfselen van historische diminutiefsuffixen in de moderne dialecten onderzocht. Eerdere onderzoeken wezen uit dat er veel onderlinge variatie bestond tussen de historische diminutiefsuffixen, een gegeven dat ook geldig is voor de moderne diminutiefsuffixen. Een systematische vergelijking tussen de twee groepen diminutiefsuffixen ontbrak nog binnen dit onderzoeksveld. Er werd gesteld dat overblijfselen van historische diminutiefsuffixen vooral in de periferie van het taalgebied gevonden konden worden. Met behulp van verschillende historische en moderne bronnen werden de data verzameld. De historische data werden uiteengezet in tabellen en de moderne data werden geprojecteerd op kaarten van het taalgebied. Er kon geconcludeerd worden dat er overblijfselen van historische diminutiefsuffixen terug te vinden zijn in de moderne Nederlandse dialecten. Deze overblijfselen werden inderdaad gevonden in de periferie van het taalgebied. Het ging daarbij vooral om velaire diminutiefsuffixen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren