Gezocht: spin in het web van een basisteam van de Nationale Politie. Een onderzoek bij het basisteam Drechtsteden-Buiten naar de dagelijkse operationele sturing van de OpCo en de mogelijkheden voor de OpCo om de efficentie en effectiviteit van het basisteam door zijn of haar sturing te verhogen

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-08-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek wordt onderzocht hoe de operationeel coördinator (OpCo) van de Nationale Politie in de dagelijkse praktijk functioneert en hoe de OpCo het werk optimaler kan verdelen over het basisteam om daarmee de effectiviteit en efficiëntie van het basisteam te verhogen. Door in te gaan op de sturingskenmerken, Naturalistic Decision Making literatuur en het FABCM-model wordt helder welke factoren in de onderzochte context van belang zijn voor de sturing. Door het observeren van de dagelijkse praktijk in het basisteam Drechtsteden-Buiten, het voeren van gesprekken en het bestuderen van documenten wordt in kaart gebracht hoe het politiewerk op dit moment wordt verdeeld en welke knelpunten hierbij optreden. Geconcludeerd wordt dat de OpCo de formele werkbelasting optimaler kan verdelen over het team, en daarmee de effectiviteit/efficiëntie van het basisteam verhogen door actief te sturen op de sturingsdoelen. Van belang is dat de OpCo een balans vindt tussen incidentgericht en probleemgericht sturen. Het onderzoek geeft inzicht in de vele uitdagingen die er zijn om de rol van de OpCo adequaat te positioneren in de organisatie. Concrete aanbevelingen worden geformuleerd zodat de OpCo daadwerkelijk de sturing kan geven die nodig is om als politieorganisatie efficiënt en effectief te kunnen functioneren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen