Helpt de fiets allochtone vrouwen vooruit? Een verkennend onderzoek naar het effect van fietseducatie op de activiteitenparticipatie van allochtone vrouwen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2011-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Veel allochtone vrouwen bevinden zich in een kwetsbare dan wel kansarme positie voor wat betreft de participatie in de samenleving. Eén van hoofddoelstellingen van het emancipatiebeleid is gericht op het verbeteren van de positie van allochtone vrouwen. Fietseducatie kan een bijdrage leveren aan het bereiken van deze doelstelling. Fietseducatie kan er namelijk voor zorgen dat de mobiliteit van allochtone vrouwen vergroot wordt. Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om aan het maatschappelijk leven deel te kunnen nemen en bij te kunnen dragen aan de ontplooiing van een individu. Een grotere mobiliteit kan ervoor zorgen dat iemand meer mogelijkheden kent om aan activiteiten deel te nemen in de maatschappij (Keuzenkamp en Merens, 2007). Het fietsgebruik is juist onder deze groep laag (KIM, 2008). Allochtone vrouwen zijn dan ook al jarenlang de doelgroep van fietseducatie voor volwassenen in Nederland. Het effect van fietseducatie op de activiteitenparticipatie is echter nooit eerder wetenschappelijk onderzocht. Tegen deze achtergrond is het doel van dit onderzoek: Het verkennen van het effect van fietseducatie op de activiteitenparticipatie van allochtone vrouwen en het verkennen van de verklaringen voor dit effect.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen