De invloed van Absorptive Capacity op de kwaliateit van dienstverlening

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-12-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De huidige organisatie ondervindt problemen bij het absorberen en implementeren van de nieuwe veranderingen. De interne problemen leiden in de dagelijkse praktijk tot meer klantklachten over de geboden kwaliteit van dienstverlening. De door de organisatie ondervonden problemen ten aanzien van de kwaliteit van dienstverlening zijn merkbaar geworden na de invoering van Conditioned Based Maintenance. In deze werkwijze wordt afgeweken van de vastgestelde onderhoudsintervallen en wordt op basis van de conditie van de motoronderdelen onderhoud aan de motor verricht. Het onderzoek toont aan dat de veranderingen in toenemende mate meer flexibiliteit en aanpassingsvermogen van de organisatie eisen. Om dit te bewerkstelligen is een hoge mate van Absorptive Capacity in de organisatie vereist. Door een literatuurstudie is een beter inzicht verkregen in de organisatiekenmerken, processen en externe invloeden die de omvang van de Absorptive Capacity van de organisatie kunnen beïnvloeden. Door het afnemen van interviews bij medewerkers en klanten gevolgd door een documentenonderzoek is inzicht verkregen in de feitelijke situatie. Een GAP-analyse heeft vervolgens de verschillen tussen feitelijke en de gewenste situatie inzichtelijk gemaakt. Op basis van de onderzoeksresultaten is er een advies aan de Service leader geformuleerd. De uitkomst van de literatuurstudie geeft aan dat het vergroten van de Absorptive Capacity van de organisatie kan bijdragen aan het reduceren van de eerdergenoemde gesignaleerde problemen en een positieve invloed kan hebben op de kwaliteit van dienstverlening. Uitvoering van de aanbevelingen zal de Absorptive Capacity binnen de organisatie verhogen en ertoe leiden dat de medewerkers beter toegerust zijn om hun dagelijkse taken uit te voeren. Vanuit het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de theorie aansluit op de praktijk en daarom kan er verwacht worden dat verbeteringen in de Absorptive Capacity positief van invloed zijn op de kwaliteit van dienstverlening.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen