Van belerend naar lerend. Een onderzoek naar de factoren die een succesvolle overgang naar een lerende organisatie binnen Rijkswaterstaat dienst DPO mogelijk maken

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In een dynamische omgeving is het steeds uitdagender om als organisatie goed in te kunnen spelen op de verschillende ontwikkelingen. Ook Rijkswaterstaat, organisatieonderdeel Programma’s, Projecten en Onderhoud (PPO) is zich hiervan bewust. Overgaan naar een flexibele, adaptieve en lerende organisatie is noodzakelijk om grip te krijgen op de omgeving. Er zit echter weinig vooruitgang in dit proces en er heerst onduidelijkheid over welke factoren noodzakelijk zijn voor de overgang naar een lerende organisatie. In deze thesis zijn aan de hand van mixed-methodsonderzoek met interviews en een enquête mogelijke factoren onderzocht. De organisatieleercultuur, de organisatieleerstructuur en de mate van betrokkenheid bij veranderingen bleken een significant effect te hebben op de overgang naar een lerende organisatie. Het belang van transformationeel leiderschap, het gevoel bij veranderingen en autonomie is niet bevestigd. Heldere en concrete doelen omtrent de lerende organisatie, een flexibele leiderschapsstijl en een sociaal veilige omgeving zijn door middel van de interviews nog naar voren gekomen als andere noodzakelijke factoren. Middels dit onderzoek is een bijdrage geleverd aan het verduidelijken van de lerende organisatie in de praktijksituatie. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de impact van de externe omgeving en in hoeverre stakeholders van PPO de overgang van de lerende organisatie beïnvloeden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation