De zin van zintuiglijke productbeschrijvingen: Het effect van modaliteit en congruentie in productbeschrijvingen op de mentale representatie, merkattitude en aankoopintentie van consumenten.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2018-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Op basis van de grounded cognition theorie en het bestaande onderzoek naar zintuiglijke marketing, stelt huidig onderzoek een link tussen taal, mentale representatie en beïnvloeding voor. Door het effect van talige productbeschrijvingen die zintuiglijke productkenmerken bevatten op de mentale representatie, merkattitude en aankoopintentie van consumenten aan te tonen, beoogt huidig onderzoek bewijs te vinden voor deze link. Hierbij werd gekeken of het aantal modaliteiten waarin de kenmerken worden gepresenteerd en congruentie tussen deze zintuiglijke kenmerken van invloed is. Uit een experiment bleek dat zintuiglijke productbeschrijvingen leiden tot een sterkere mentale representatie dan niet-zintuiglijke beschrijvingen. Beschrijvingen die betrekking hebben op één modaliteit leiden in elk geval tot dit effect maar vervolgonderzoek moet uitwijzen of multimodale beschrijvingen dit ook kunnen bewerkstelligen. Verder ontstond er geen effect van modaliteit op de merkattitude en de aankoopintentie. Ook congruentie had geen effect; zintuiglijke productbeschrijvingen met congruente ten opzichte van incongruente kenmerken werden niet anders beoordeeld.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren