Die Didaktisierung der Adjektivendungen im niederländischen DaF-Unterricht

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-23
Language
de
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In het huidige Duitsonderwijs op middelbare scholen wordt het bijvoeglijk naamwoord veelal verworven aan de hand van paradigmatische schema’s die door bijbehorende naamval, geslacht en grammaticaal getal beïnvloed worden. In 1984 stelde Józef Darski voor een andere aanvliegmogelijkheid te gebruiken, door de schema’s om te vormen in een aantal korte regels. In deze masterscriptie werd onderzocht of het leren van de vervoeging van het bijvoeglijk naamwoord aan de hand van regels in plaats van schema’s zorgt voor een betere beheersing bij de leerling. Hiervoor werd een pretest afgenomen, waarna de leerlingen een interventie lessenreeks doorliepen. Na afloop van deze lessenreeks volgden een posttest en een enquête. Hieruit bleek dat er geen aantoonbaar significant verschil is tussen de groep die vervoeging aan de hand van schema’s heeft geleerd en de groep die het aan de hand van de regels heeft geleerd. Enkele verschillen konden gevonden worden bij de opdrachten die in de lessenreeks verwerkt werden. Hieruit bleek voornamelijk dat leerlingen beter scoren, wanneer zij meer informatie over naamval, geslacht en grammaticaal getal geleverd krijgen. Kerninzicht van deze studie is de waarde van expliciet grammaticaonderwijs. Er kon worden aangetoond dat in het huidige vreemdetaalonderwijs, waar leerlingen vaak maar twee of drie uur les in de week hebben, expliciet grammaticaonderwijs een positieve invloed heeft op het taalniveau van de leerlingen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation