Verplichtingen: container of fysieke last.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze scriptie is onderzocht op welke manier Nederlandse liberalen (VVD en D66) en sociaaldemocraten (GroenLinks en PvdA) verschillen in het gebruik van metafoorcategorieën. Uit de kwantitatieve analyse bleek dat de liberalen betrekkelijk meer gebruik maakten van metaforen uit de categorieën ‘Aantallen en afmetingen’, ‘Wereld en milieu’ en ‘Psyche’ dan sociaaldemocraten. Metaforen uit de categorieën ‘Kunst en ambacht’ en ‘Leven en levende objecten’ werden relatief vaker door sociaaldemocraten gebruikt. De kwalitatieve analyse liet zien dat de twee stromingen binnen dezelfde metafoorcategorie verschillende frames gebruikten die te herleiden waren tot primaire politieke opvattingen. De frames van liberalen waren overwegend gericht op vrijheid in de samenleving, te herleiden tot de liberale opvatting met betrekking tot een afzijdige rol voor de overheid. Frames van sociaaldemocraten hadden meer betrekking op het bestrijden van ongelijkheid in de maatschappij, te herleiden tot de sociaaldemocratische overtuiging dat de overheid een actieve rol moet hebben in de samenleving.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren