Detailhandel in de Vinex-wijk : Een studie naar de toekomstbestendigheid van de detailhandelsstructuur in Vinex-wijken

dc.contributor.advisorMartens, C.J.C.M.
dc.contributor.advisorHeijden, R.E.C.M. van der
dc.contributor.authorOetelaar, Ellen van den
dc.date.issued2012-07
dc.description.abstractVinex-wijken zijn locaties die in 1993 door de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) zijn aangewezen als uitbreidingsgebieden voor steden. Detailhandel is voor de Vinex-wijken van belang. De detailhandel is de laatste schakel van de distributieketen die loopt van fabrikant tot consument. De belangrijkste vorm van detailhandel is de winkel; detaillisten met een vaste plek in de ruimte. Met de term detailhandelsstructuur wordt de locatie, spreiding, omvang en aard van winkels bedoeld. Het heeft dus betrekking op de ruimtelijke ordening van winkels. Vanwege het maatschappelijk belang tracht de overheid al sinds jaar en dag, in het bijzonder na de Tweede Wereldoorlog, de locatiestrategieën van detaillisten, en daarmee de detailhandelsstructuur in Nederland, te sturen. Vooral het planningsprincipe van functionele hiërarchie, waarvoor de Centrale Plaatsentheorie van Christaller als leidraad geldt, heeft geleid tot de huidige detailhandelsstructuur in Nederland. De detailhandelsstructuur in Nederland wordt getypeerd als fijnmazig. Ontwikkelingen in het (nabije) buitenland, nieuwe (technologische) mogelijkheden en recente veranderingen in het Nederlandse beleid roepen echter de vraag op hoe houdbaar deze fijnmazige structuur is. Aan de hand van het voorgaande is de volgende doelstelling tot stand gekomen: Het verwerven van inzicht in de mate van toekomstbestendigheid van de detailhandelsstructuur in Vinex-wijken teneinde aanbevelingen te doen met betrekking tot de ontwerpprincipes voor detailhandel in nieuwe woonwijken.en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/123456789/3402
dc.language.isonlen_US
dc.thesis.facultyFaculteit der Managementwetenschappenen_US
dc.thesis.specialisationLokale en Ruimtelijke planningen_US
dc.thesis.studyprogrammeMaster Planologieen_US
dc.thesis.typeMasteren_US
dc.titleDetailhandel in de Vinex-wijk : Een studie naar de toekomstbestendigheid van de detailhandelsstructuur in Vinex-wijkenen_US
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Thumbnail Image
Name:
2012 Oetelaar.pdf
Size:
4.01 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description: