Fietsroutes afgewogen (?) Een onderzoek over afwegingsmethodieken van snelfietsroutes

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-02-17
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Om forenzen te stimuleren vaker de fiets te pakken, investeren overheden in snelfietsroutes. Dit zijn fietsroutes tussen twee kernen waarbij de gebruiker veelal voorrang krijgt op ander verkeer. Hoewel Nederland nu tientallen snelfietsroutes kent, is er nog maar weinig overeenstemming over hoe deze routes zouden moeten worden afgewogen. Dit onderzoek richt zich op het inventariseren en beoordelen van door overheden gebruikte afwegingsmethodieken voor het ontwikkelen van snelfietsroutes. Door middel van diepte interviews met betrokken actoren en documentanalyses van beleidsdocumentatie zijn drie cases onderzocht: Arnhem-Nijmegen, Veenendaal-Ede en Groningen-Zuidhorn. Bij het analyseren van de data kwam naar voren dat op twee verschillende niveaus afwegingen worden gemaakt: Op het eerste niveau: ‘route afwegingen’, wegen overheden verschillende routes tegen elkaar af alvorens zij er één (of meerdere) ontwikkelen. Afwegingskaders blijken hier nog maar een beperkte rol te spelen en afwegingen komen voornamelijk voort uit lokale ambitie en de mogelijkheid tot een subsidie voor het project. Het tweede niveau ‘tracé afwegingen’ richt zich op hoe de gekozen route in het landschap zal komen te liggen. Anders dan bij de ‘route afwegingen’, worden deze afwegingen wel erg concreet gemaakt aan de hand van een Multi Criteria Analyse en worden keuzes rationeler afgewogen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen