Eenzaam integreren: Het integratieproces van Syrische vluchtelingen tijdens de COVID-19 pandemie in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De blijvende onrust in de wereld heeft ervoor gezorgd dat vele mensen zowel intern als extern ontheemd zijn geraakt. Eenmaal aangekomen in een nieuw land is het opstarten vaak niet zonder uitdagingen. In dit onderzoek is er specifiek naar de groep Syrische vluchtelingen gekeken en hoe het integratieproces door deze groep werd ervaren tijdens de Covid-19 pandemie. Er zijn semigestructureerde diepte-interviews afgenomen bij 11 participanten, waarbij de interviews zowel over de integratie-ervaringen voor de pandemie gingen en wat de verschillen hiermee zijn geweest met de ervaringen tijdens de pandemie. Uit de resultaten kwam naar voren dat de wilskracht om te integreren sterk aanwezig was, maar dat Covid op zowel het structurele als sociaal-culturele integratieproces een negatieve impact heeft gehad. Het contact zoeken met de lokale gemeenschap en het leren van de taal werden als de voornaamste moeilijkheden gezien. Een extra bevinding bleek dat het hebben van specifieke karakteristieken belangrijk waren om mogelijkheden te creëren om te integreren, extraversie werd gezien als een belangrijke eigenschap om goed deel te kunnen nemen aan het integratieproces. Kortom heeft Covid voornamelijk een negatieve impact gehad op het integratieproces waardoor de pandemie als een extra lastige periode werd ervaren, want eenzaam integreren vond niemand leuk.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen