Gemeentelijke implementatiebarrières bij ruimtelijke adaptatie. Een onderzoek naar de implementatiebarrières die Nederlandse gemeenten ondervinden bij het nemen van ruimtelijke (klimaat)adaptatiemaatregelen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit is een onderzoek naar de implementatiebarrières die worden ondervonden door Nederlandse gemeenten bij de beleidsimplementatie van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie. Binnen het onderzoek is gebruik gemaakt van een landelijk survey onder de Nederlandse gemeenten en een casestudieonderzoek bij de gemeenten Cuijk, Zwolle en Rotterdam. Aan de hand van de verkregen data is een advies gegeven over de manier waarop men het best met die barrières om kan gaan.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen