Mobiliteit in het Omgevingsrecht. Een analyse van knelpunten vanuit het perspectief van een veranderend omgevingsrecht, veranderende institutionele verhoudingen en een brede blik op de verschillende waarden van verkeersmobiliteit.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-31
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De ruimtelijke ordening is aan verandering onderhevig. Het institutioneel perspectief verandert richting uitnodigingsplanologie en het omgevingsrecht verandert met de komst van de Omgevingswet. Het bestemmingsplan wordt vervangen door het omgevingsplan. In mijn thesis heb ik onderzoek gedaan naar de relatie tussen mobiliteit en het bestemmingsplan en omgevingsplan. Belangrijke uitgangspunten zijn de toetsingsgronden die Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State hanteert: het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel. Binnen het samenspel tussen goede ruimtelijke ordening of veilige en gezonde fysieke leefomgeving, zorgvuldigheid en motivering is het niet ondenkbaar dat mobiliteitsaspecten belangrijke aspecten zijn. Verschillen tussen bestemmingsplan en omgevingsplan zijn lastig aan te geven. Sommige experts betogen dat het verschillen klein zijn, andere zeggen dat er wel degelijk verschillen zijn. De vernieuwingen die de Omgevingswet biedt zullen in de praktijk moet uitwijzen wat er daadwerkelijk mogelijk is. Vanuit de Waardenkaart Mobiliteit is vanuit verschillende waarden gekeken naar de relatie. Conclusie is dat de uitgangspunten van de instrumenten (goede ruimtelijke ordening bij een bestemmingsplan en veilige en gezonde fysieke leefomgeving bij een omgevingsplan) samen met de uitgangspunten van de Algemene wet bestuursrecht (het zorgvuldigheidsbeginsel en het motiveringsbeginsel) de basis vormen voor de regels die een overheid opneemt in het instrument.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen