Van Deick tot dijk. Een institutioneel perspectief op grensoverschrijdend watermanagement in de Arbeitsgruppe Hochwasser

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Omdat Duitsland en Nederland twee dijkringen met elkaar delen is hoogwaterproblematiek niet enkel een nationale aangelegenheid. Overstromingen houden zich immers niet aan administratieve landsgrenzen. Sinds 1997 werken Noordrijn-Westfalen en Nederland op het gebied van hoogwatermanagement daarom samen in de Duits-Nederlandse Arbeitsgruppe Hochwasser voor de gedeelde grensoverschrijdende dijkringen 42 en 48. Aan de hand van institutionele beleidstheorie is in dit comparatieve case study onderzoek onderzocht wat institutionele verschillen in het hoogwatermanagement tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland betekenen voor de samenwerking in de Arbeitsgruppe Hochwasser. Uit deze studie komt naar voren dat er aanzienlijke institutionele verschillen bestaan tussen de beleidsdomeinen hoogwaterveiligheid van Noordrijn-Westfalen en Nederland. De huidige gevolgen van deze institutionele verschillen voor de samenwerking in de Arbeitsgruppe Hochwasser zijn echter niet groot. De gevolgen zijn met name dat samenwerking meer tijd, geld en organisatie kost. Weliswaar zijn de institutionele verschillen geen aanzienlijk obstakel voor de ambtelijke samenwerking in de Arbeitsgruppe Hochwasser. In de toekomst kunnen de institutionele verschillen mogelijk wél gevolgen gaan hebben voor de bestuurlijke samenwerking in de Arbeitsgruppe Hochwasser. Zodra naast ambtelijke samenwerking namelijk ook bestuurlijke afstemming plaats moet vinden over de resultaten van een huidige gezamenlijke risicostudie, kunnen de institutionele verschillen bestuurlijk tot onder meer ongedragen conclusies leiden.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen