Een groene en gezonde stad: Een onderzoek naar de potentiële gezondheidsvoordelen van de omgevingsvisie van de gemeente Utrecht

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De nieuwe Omgevingswet verplicht overheden om omgevingsvisies te ontwikkelen, gericht op een gezonde leefomgeving. Groene ruimte in de leefomgeving draagt bij aan gezondheid, maar wetenschappelijke kennis over deze relatie is beperkt. Hierdoor worden gezondheidseffecten vaak over het hoofd gezien in beleidsbeslissingen. De gemeente Utrecht heeft groen centraal gesteld in haar omgevingsvisie om gezond gedrag te stimuleren. Dit onderzoek beoogt inzicht te geven in de potentiële gezondheidseffecten van de Utrechtse omgevingsvisie op drie schaalniveaus. Een Maatschappelijke Kosten-Batenanalyse (MKBA) beoordeelt de effecten en baten van deze interventies. Twee interviews met gemeentemedewerkers bieden aanvullend inzicht in het gebruik van MKBA’s binnen de gemeente Utrecht. De MKBA toont aan dat het vergroenen van woonbuurten en straten de grootste maatschappelijke baten oplevert, gevolgd door het aanleggen van parkgebieden. Het investeren in groenblauwe routes langs fiets- en wandelpaden en waterwegen levert de minste baten op. Hoewel MKBA's nog weinig worden toegepast in omgevingsvisies, tonen de resultaten aan dat ze inzicht verschaffen in de effecten en baten per beleidsinterventie. Hiermee kunnen weloverwogen beslissingen worden genomen om de gezondheidswinst voor inwoners te maximaliseren. Het onderzoek laat zien dat vergroening van woonbuurten en straten de meest effectieve interventie is voor gezondheidsvoordelen, zelfs in verhouding tot de hoeveelheid toegevoegd groen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen