De implementatie van veiligheidscontouren in de Rotterdamse haven

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De Rotterdamse haven is de eerste casus waar het instrument veiligheidscontour (Bevi artikel 14) voor een dermate groot gebied wordt toegepast. De veiligheidscontour brengt een verdeling tot stand tussen de industrie en het omliggende gebied. Er ontstaat een industriële zone met een harde grens die duidelijk met de omgeving kan worden gecommuniceerd. Binnen de contour is er ruimte voor de intensivering van risicovolle activiteiten, daarbuiten niet. Na de vaststelling van het beleid is nu de implementatiefase aangebroken. In deze thesis wordt onderzocht hoe de veiligheidscontour op een zodanige manier kan worden geïmplementeerd dat er efficiënter kan worden omgegaan met de beschikbare ruimte in de organisatie. De analyse richt zich op een drietal zaken: 1. De mate van robuustheid van de gebruikte wet- en regelgeving 2. Het realiseren van veiligheid verhogende maatregelen 3. De gevolgen van de veiligheidscontour voor de betrokken actoren
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen