In de ban van sloop : Een onderzoek naar de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering

Keywords
Thumbnail Image
Date
2009-02
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Stedelijke herstructurering is een veel gebruikt instrument om ongewenste ontwikkelingen in stadswijken een halt toe te roepen. Deze naoorlogse wijken kampen met een verouderde woningvoorraad, zwakke positie op de woningmarkt en een eenzijdige bevolkingssamenstelling. Hoge inkomens keren de wijk de rug toe waardoor de lage inkomens achterblijven. De prioriteit van de overheid ligt bij de 40 zogenaamde krachtwijken. Herstructurering gaat altijd gepaard met fysiek ingrijpende maatregelen, zoals sloop en nieuwbouw. Daarom bestaat er veel maatschappelijk protest tegen stedelijke herstructurering. Vanwege woningsloop moeten bewoners gedwongen verhuizen. Dit onderzoek belicht de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen van gedwongen verhuizing als gevolg van stedelijke herstructurering. Tevens gaat dit onderzoek in op de sociaal-economische verscheidenheid binnen de groep gedwongen verhuisden en in hoeverre hiertussen een verband met de ruimtelijke, psychische en sociale gevolgen te leggen is. Aan hand hiervan wordt een oordeel over de maatschappelijke aanvaardbaarheid van stedelijke herstructurering voor de groep gedwongen verhuizers gegeven.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen