Het gebruik van een vragend of gebiedend advies in een hulpverlening chat, wat werkt beter? Experiment naar het effect van formulering van advies op de attitude tegenover het gesprek, het advies en de hulpverlener van de cliënt in een online hulpverlening chat.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Authors
Issue Date
2016-05-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De hulpverlening zoals wij die altijd hebben gekend is aan verandering onderhevig. Een trend van de laatste jaren is de eenmalige en anonieme online hulpverlening. Echter, het is gebleken dat hulpverlening die wordt gegeven via een tekst chat nieuwe communicatieproblemen met zich meebrengt voor de hulpverlener. Zo is het bijvoorbeeld lastig om het advies op zo een manier te brengen dat de cliënt het advies zal accepteren. Een advies kan verschillende manieren worden gegeven, bijvoorbeeld op een suggererende manier, geformuleerd als interrogatief, of op een gebiedende manier, geformuleerd als imperatief. Ook kan de voorkeur voor formulering afhankelijk zijn van het geslacht en de leeftijd van de cliënt. In dit onderzoek is gekeken of de formulering van het gegeven advies een verschil maakt wanneer wordt gekeken naar de attitude met betrekking tot het gesprek, het gegeven advies en de competentie en aardigheid hulpverlener. Door middel van een online experiment werd getest of de attitudes van de lezers verschilden. Het experiment was tussenproefpersoonsontwerp met 122 proefpersonen die een gesprek te lezen kregen om hier vervolgens vragen over de beantwoorden. Uit het experiment bleek dat er geen verschil zat tussen de attitudes wanneer er gebruikt werd gemaakt van een interrogatief of imperatief gesteld advies. Dit verschil deed zich ook niet voor wanneer werd gekeken naar geslacht of leeftijd. Dit kan zijn door de beperkingen van het onderzoek of doordat het advies een te klein onderdeel is van het gehele gesprek om de attitude te beïnvloeden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren