Samen werken aan de natuur : Een evaluatieve casestudy naar het gebruik van netwerken in het nieuwe natuurbeleid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze scriptie is het verslag van een onderzoek naar het gebruik van netwerken bij de uitvoering van het natuurbeleid. Het natuurbeleid in Nederland heeft de laatste tijd hevige veranderingen ondergaan. De rijksoverheid heeft besloten het gehele natuurbeleid te decentraliseren naar de provincies. Daarnaast, door de economische crisis, wordt er fors bezuinigd op het natuurbeleid. Het beschikbare budget gaat achteruit van 700 miljoen per jaar, naar een slordige 100 miljoen per jaar, dat verdeeld wordt over de provincies. In dit onderzoek wordt gekeken naar de kansen voor het nieuwe natuurbeleid door te onderzoeken welke bijdrage het effectief gebruiken van een netwerk kan hebben uitwerking van het natuurbeleid. De doelstelling van dit onderzoek is als volgt: Het doel van dit onderzoek is een bijdrage te leveren aan de uitwerking van het nieuwe natuurbeleid, door een analyse van de betekenis van samenwerkingsverbanden in het veranderende natuurbeleid. Om een beter inzicht te verkrijgen in de mate dat het gebruik van netwerken bij kan dragen aan een goede uitwerking van het natuurbeleid op provinciaal niveau, is de volgende centrale vraag geformuleerd: Hoe en in hoeverre kunnen de al dan niet veranderende beleidsnetwerken bijdragen aan een goede uitwerking van het nieuwe natuurbeleid op provinciaal niveau?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen