Communicatie voor goede doelen: het effect van narrativiteit en framing op de overtuigingskracht van fondswervingsteksten.

Keywords
No Thumbnail Available
Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Liefdadigheidsinstellingen kampen met een groeiend fondswervingsprobleem. Om potentiele donateurs voor zich te winnen is effectieve communicatie van cruciaal belang. Dit onderzoek kijkt naar de invloed van narrativiteit en framing op de overtuigingskracht van fondswervingsteksten van goede doelen. Er wordt onderzocht of narratieve teksten een ander effect hebben dan niet-narratieve teksten, of verlies-framing of winst-framing overtuigender is en of er sprake is van interactie tussen de narrativiteit en framing. Tijdens een experiment (n = 235) lazen de proefpersonen één van vier verschillende flyers van het fictieve goede doel Blij Kind, waarin narrativiteit en framing gemanipuleerd werden. De narratieve versies bleken in beperkte mate overtuigender: lezers van de deze flyers hadden een positievere attitude t.o.v. de tekst dan lezers van de niet-narratieve flyers. Narrativiteit en framing hadden geen invloed op de attitude t.o.v. het goede doel, de attitude t.o.v. het doneren en de gedragsintentie tot doneren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren