Succesvol gebiedsgericht werken in de geest van de Omgevingswet bij Rijkswaterstaat Oost-Nederland

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2021-02-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat over gebiedsgericht werken binnen Rijkswaterstaat Oost-Nederland met het oog op de Omgevingswet. Het onderzoek beoogt om te kijken in hoeverre de medewerkers de juiste voorwaarden herkennen voor succesvol gebiedsgericht werken binnen ruimtelijke ontwikkelingen in relatie tot de paradigmaverandering die wordt nagestreefd in de Omgevingswet. De intentie bij de paradigmaverschuiving is dat de wensen en belangen van de gebruiker meer voorop komen te staan, de omgeving integraal wordt benaderd en de gebruiker een actievere rol aanneemt. De overheidsmedewerker stelt zich waar mogelijk terughoudender op. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van zeventien open interviews van medewerkers die intensief in contact staan met samenwerkingspartners en burgers en op basis van een literatuurstudie. De resultaten van de interviews zijn vergeleken met literatuur over de Omgevingswet, gebiedsgericht werken, participatie en planologie. Hieruit blijkt dat de medewerkers veel van de succesfactoren uit zichzelf herkennen en de gewenste bestuursstijlen hanteren zoals de participatieve, delegerende, samenwerkende en faciliterende bestuursstijl. Uit het onderzoek blijkt dat ze veel aandacht voor de succesfactoren attitude, verwachtingenmanagement, samenwerking en het vroegtijdig betrekken van actoren. De conclusie is dat de medewerkers een goed beeld hebben van wat nodig is om gebiedsgericht te werken in de geest van de Omgevingwet.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation