Risicocommunicatie van waterveiligheid : Communiceren over risico’s in de ‘veiligste Delta’ van de wereld

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Risicocommunicatie, specifiek van waterveiligheid, is een onderwerp dat meer in de belangstelling is komen te staan. Toch lijkt een gezamenlijke strategie tussen Nederlandse overheden nog te ontbreken. In dit onderzoek wordt ingegaan op de factoren die hier een positieve dan wel negatieve invloed op hebben gehad. In de wetenschap is hier nog relatief weinig onderzoek over verschenen. In de praktijk worstelen de overheden nog met inhoudelijke en organisatorische vragen. Waterschap Rivierenland is één van de overheden die het lastig vindt om zijn beleid van risicocommunicatie te implementeren. Het onderzoek wordt daarom voor dit waterschap, en de partijen die hij als netwerkpartners ziet bij dit onderwerp, uitgevoerd. De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke factoren zijn van invloed (geweest) op implementatie en afstemming bij de risicocommunicatiestrategie en -boodschap van waterveiligheid voor Waterschap Rivierenland met zijn partners en hoe kunnen zij hun risicocommunicatie gezamenlijk verbeteren?
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen