Het gebruik van positief versus negatief taalgebruik door huisartsen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-06-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek stond de vraag centraal wat de invloed is van het gebruik van positief versus negatief taalgebruik op voorspellers van patiëntuitkomsten bij analoge patiënten met aspecifieke lagerugpijn. Voorspellers van patiëntuitkomsten zijn factoren die de gezondheid van een patiënt kunnen beïnvloeden. Eerder onderzoek liet al zien dat verschillen in de stijl en vorm van communicatie invloed hebben op verschillende voorspellers van patiëntuitkomsten (zie bijvoorbeeld Schmid Mast, Kindlimann & Langewitz, 2005; Burgers, Beukeboom & Sparks, 2012). Specifiek werd in dit onderzoek gekeken naar de invloed van taalgebruik op de intentie tot therapietrouw, de mate van bewegingsangst, de verwachtingen van het herstel en de boodschapsevaluatie. Bij positief taalgebruik stonden positieve bewoordingen centraal, zowel als affirmatie als negatie, en bij negatief taalgebruik stonden negatieve bewoordingen centraal. Uit een video-vignet experiment blijkt dat taalgebruik geen invloed heeft op deze voorspellers van patiëntuitkomsten. Wel nemen de verwachtingen van het herstel in het algemeen toe door het kijken naar een video van een huisartsconsult en daalt de bewegingsangst na het kijken van de video met positief taalgebruik. Het toenemen van de verwachtingen van herstel zou verklaard kunnen worden door het empatisch handelen van de arts in beide versies van de video.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren