Een huis voor de provincie. De architectuur van het Brabants provinciehuis als symbool voor het provinciaal bestuur (1952-1971).

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de jaren veertig van de twintigste eeuw stond het provinciaal bestuur van Noord-Brabant voor een belangrijke beslissing, het oude provinciehuis in Den Bosch verbouwen of overgaan tot nieuwbouw. In deze masterscriptie wordt het moeizame proces uiteengezet wat provincie, gemeente en architect hebben moeten ondergaan om het uiteindelijke provinciehuis te realiseren. Om vervolgens te kijken welke boodschap provincie en architect hebben geprobeerd uit te dragen met dit provinciehuis.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation