Van Den Uyl tot Kok. De invloed van de sociaaldemocratische crisis op de ideologie van de PvdA.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In reactie op eerder sociaal en politiek wetenschappelijk onderzoek heeft deze scriptie zich gericht op de ontwikkeling van de sociaaldemocratische ideologie van de PvdA tussen Joop den Uyl en Wim Kok. Er is gekozen voor een historische aanpak om dat deze het beste de gedetailleerde historische werkelijkheid van deze ontwikkeling kan weergeven. Om deze ontwikkeling bloot te leggen zijn er twee ideologisch geladen teksten geanalyseerd. Voor Den Uyl is dit 'De kwaliteit van bestaan' uit 1962 en voor Kok is gekozen voor 'We laten niemand los' uit 1995. Beide teksten geven goed weer met welke ideologische inslag deze mannen de partij hebben geleid in regeringstijd. Uit de analyse van de teksten komt naar voren dat de ideologie van de PvdA zich tussen 1962 en 1995 heeft weten aan te passen aan de maatschappelijke ontwikkelingen. Hiermee heeft de partij zich voor een ondergang behoed en zich relevant weten te houden in een constant veranderende maatschappij.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation