Standaardisatie van Dutch Linguistic Intraoperative Protocol Revised bij gezonde volwassenen.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-09-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het Dutch Linguistic Intraoperative Protocol (DuLIP, De Witte et al., 2015) is een batterij met testen om taalfuncties van glioompatiënten voor, tijdens en na een wakkere hersenoperatie te monitoren. Deze testbatterij wordt aangevuld met nieuwe taaltesten, DuLIP-Revised (DuLIP-R), om ook patiënten met een ernstige afasie adequaat te kunnen monitoren. In dit onderzoek werden zowel (1) de items, (2) de constructvaliditeit van semantische testen en (3) het effect van demografische variabelen op de semantische totaalscore bestudeerd. Voor de standaardisatie van de gereviseerde testbatterij zijn de taken afgenomen bij gezonde volwassenen (N = 40 bij semantische taken, N = 20 bij niet-semantische taken). (1) Acht items haalde een foutpercentage van 20% of hoger. 2) Uit correlatieanalyses bleek dat de semantische associatietaak van DuLIP-R significant correleerde met een semantische fluencytaak. De semantische totaalscore correleerde met de verkorte Token Test (De Renzi & Faglioni, 1978). (3) Een regressiemodel met geslacht, leeftijd en het aantal opleidingsjaren bleek een deel van de variantie in de totale semantiekscore te kunnen verklaren. Leeftijd en het aantal opleidingsjaren bleken belangrijke predictoren voor de score. (1) Uit de itemanalyse bleek dat een zeer groot deel van de items in meer dan 80% van de gevallen juist beantwoord werd. Voor de items die deze drempelwaarde niet haalden zijn suggesties voor verbetering gedaan. (2) De resultaten van de correlatieanalyse wekken de indruk dat de semantische associatietaak van DuLIP-R het best in staat is om semantische vaardigheid te meten. En dat alle semantische taken bij elkaar een goede afspiegeling zijn van algemene taalvaardigheid. (3) Het regressiemodel was in staat om 25.9% van de variantie in de totale semantiekscore te voorspellen, welke andere factoren een rol spelen bij deze testscore blijft onduidelijk. Hoewel het geen complete normeringsstudie betreft, dragen de bevindingen en aanbevelingen van deze studie bij aan het optimaliseren van de taaltesten. Met DuLIP-R zal het mogelijk zijn om taalfuncties van glioompatiënten met een ernstige afasie te kunnen monitoren. Dit voorkomt postoperatieve taaluitval en waarborgt de kwaliteit van leven van glioompatiënten. Sleutelwoorden: gliomen, afasie, taaltesten, standaardisatie, taalvaardigheid.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren