Dat is bezijden de waarheid

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-03-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De afgelopen decennia is er al veel onderzoek gedaan naar de detectie van leugenaars. Vele onderzoeken focusten zich al op het achterhalen van hun taalgebruik. Daarbij is niet alleen detectieliteratuur betrokken, maar ook de sociaalpsychologische literatuur. Om te zien of er meetbare verschillen in taalgebruik zijn tussen leugenaars en waarheidssprekers, is er in het huidige onderzoek gebruik gemaakt van zowel de detectieliteratuur als de sociaalpsychologische literatuur om een breder scala aan literatuur te hebben. De verschillen werden gemeten middels experimenteel onderzoek met een between-subjects-design. De 49 participanten werden in vier verschillende groepen verdeeld voor een interview. De helft sprak de waarheid over een meegemaakte gebeurtenis waarbij een hulpdienst aan te pas kwam, zoals een ervaring met een ambulance na een ongeluk, de andere helft loog daarover. Zowel de groep waarheidssprekers als de groep leugenaars werden onderling ook nog in twee groepen opgedeeld. De ene groep moest het verhaal in chronologische volgorde vertellen, de andere groep moest het verhaal achterstevoren vertellen. Dat wil zeggen dat de tweede groep de sequenties uit het verhaal in omgekeerde volgorde moest presenteren. Hiervoor is gekozen om de cognitieve belasting, of volgens de literatuur de cognitive load, te verhogen. Op deze manier werd geprobeerd om de verschillen tussen waarheidssprekers en leugenaars groter te maken. De teksten van de verhalen uit de interviews zijn geanalyseerd middels een analyseschema met alle relevante indicatoren voor waarheid en leugen die voortkwamen uit de literatuur. Hierbinnen werd een onderscheid gemaakt in verifieerbare details en niet verifieerbare details. Uit de resultaten bleek dat het verhogen van de cognitive load geen significant verschil opleverde. Het bleek echter wel dat waarheidsvertellers significant meer verifieerbare details gebruikten dan leugenaars. Bij de overige variabelen werd minder gevonden dan verwacht en dit is mogelijk te verklaren door het feit dat de leugens die werden verteld low-stake waren. Het onderzochte verschil tussen de verifieerbare en niet-verifieerbare details is mogelijk te verklaren door het gebruik van waargebeurde verhalen die moeilijk te adapteren zijn tot een leugen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren