La bouche de la politique? Een historisch onderzoek naar de opvattingen over de verhouding tussen de rechterlijke macht en politiek in de abortusdiscussie in de periode 1967-1976.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-04-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het in deze scriptie verrichte onderzoek gaat over de rolverdeling tussen de wetgever en de rechter bij het behandelen van politieke kwesties, met als invalshoek de opvattingen die hierover bij politieke partijen leven en de standpunten die zij hierover innemen. De scriptie analyseert deze opvattingen tegen de achtergrond van de serie parlementaire debatten rond de befaamde, of beruchte, abortuskliniek te Bloemenhove die in de jaren zeventig van de vorige eeuw plaatsvonden. Niet alleen omdat abortus een politieke kwestie pur sang is, maar vooral ook vanwege de onmiskenbare, en nauwelijks onderzochte, rol die de rechterlijke macht hierin heeft gespeeld. Het onderzoek vormt daarmee een nuance op en aanvulling van zowel de historiografie over de abortuskwestie als de politicologisch-juridische literatuur over constitutionele verhoudingen. Met als belangrijkste conclusies dat de politiek-historische context en - constitutionele en culturele - conventies in het parlement in de discussies over deze rol een centrale, en onderbelichte, rol spelen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation