Waarom moeilijk doen als het ook samen kan? Een onderzoek naar burgerparticipatie bij de Provincie Overijssel

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is de volgende hoofdvraag onderzocht: Op welke werkdomeinen kan de provincie Overijssel burgerparticipatie betrekken bij beleidsontwikkeling/realisatie?. Deze hoofdvraag is samen met de provincie Overijssel opgesteld. Vanuit de hoofdvraag heeft er deskresearch plaatsgevonden en daar is de theorie uit gevormd. Voor de resultaten en de conclusie is er gebruik gemaakt van zestien interviews die woordelijk zijn getranscribeerd en gecodeerd. Deze interviews zijn afgenomen bij vijf medewerkers verdeeld over drie werkdomeinen en met één inwoner. Het antwoord op de hoofdvraag is dat op elk van deze drie werkdomeinen burgerparticipatie betrokken kan worden bij beleidsontwikkeling/realisatie. Alle respondenten staan open voor burgerparticipatie op een bepaalde trede van de participatieladder en er zijn geen onmogelijkheden ontdekt. De antwoorden zijn daarbij ook niet ontkracht in het counterinterview met de inwoner. Elk werkdomein heeft hierbij wel eigen positieve ervaringen en valkuilen die beschreven zijn in de resultatensectie van dit onderzoek. Bij elk werkdomein is er vraag naar een centraal punt binnen de provincie om burgerparticipatie in te borgen en is het wenselijk dat de directie en GS waar dit kan, een andere rol aannemen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation