Consensus bij stedelijke herverkaveling; Een onderzoek naar de meerwaarde van de Mutual Gains Approach voor het herverkavelingsproces

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-01-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek richt zich op consensus bij vrijwillige stedelijke herverkaveling. Stedelijke herverkaveling kan in de vrijwillige vorm alleen worden uitgevoerd, wanneer alle partijen met elkaar overeenstemming hebben bereikt over een nieuwe indeling van het gebied. Aan de hand van de consensusbenadering van de Mutual Gains Approach is in twee cases onderzocht of deze benadering van meerwaarde kan zijn voor het proces van vrijwillige stedelijke herverkaveling om zo consensus te bereiken. Uit de analyse blijkt dat de Mutual Gains Approach vooral in het voortraject van het herverkavelingsproces van meerwaarde kan zijn. Het uitvoeren van een assessment waarbij de belangen van alle partijen in kaart worden gebracht en deze vervolgens ook aan alle partijen onderling bekend worden gemaakt, voorkomt problemen in het vervolg van het proces. Daarnaast vergroot dit de kansen voor het vinden van een oplossing waarin alle belangen gediend worden om zo tot consensus te komen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen