De effectiviteit van de implementatie van het coronavirus in productadvertenties

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-03-09
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de huidige samenleving wordt het actuele coronavirus steeds vaker gebruikt in advertenties om op te vallen en aandacht te genereren voor de advertentie. Er is echter nog geen bewijs voor de effectiviteit van het gebruik van het coronavirus in advertenties. Aan de hand van een experimenteel onderzoek (geen verwijzing corona vs. impliciete verwijzing corona vs. expliciete verwijzing corona) is onderzocht in hoeverre de implementatie van het coronavirus in productadvertenties van invloed is op de aandacht voor de advertentie en de effectiviteit van de advertentie. Bovendien is onderzocht in hoeverre de betrokkenheid bij het coronavirus en sterfteherinnering hierbij een rol spelen. Het onderzoek wees uit dat de implementatie van het coronavirus in advertenties geen effect had op de koopintentie, de attitude en de tijd die werd besteed aan de advertentie, maar wel een positief effect had op de herinnering van de advertentie. Verder besteedden proefpersonen meer tijd aan de slogan bij een expliciete verwijzing naar het coronavirus in de advertentie dan bij een advertentie zonder verwijzing naar het coronavirus. Daarnaast is geen bewijs gevonden voor de hypotheses van betrokkenheid en sterfteherinnering. Bedrijven zouden het coronavirus dus vooral kunnen gebruiken in advertenties om de herinnering van de advertentie en de aandacht voor de slogan te bevorderen. Daarmee heeft dit onderzoek een eerste stap gezet in onderzoek naar de effectiviteit van het coronavirus in advertenties.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren