The influence of demographic decline on the ‘Daily Urban System’: A case study into shrinking areas in a growing city region

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2014-01-28
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De samenleving is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd en zal ook in de toekomst voortdurend veranderen. De activiteiten van mensen zorgen ervoor dat er in een bepaald gebied meer of minder mensen aanwezig zijn, op een bepaald moment in tijd. De verschillende activiteiten van mensen hebben in zekere zin invloed op demografische ontwikkelingen en krimp. Van de demografische ontwikkelingen wordt verondersteld dat zij een uitwerking hebben op de samenstelling van een regio. Er onstaan regio’s waar zowel groei als krimp plaatsvindt. Wanneer er verschillen ontstaan tussen groeiende-­‐ en krimpende gemeenten of gebieden levert dat misschien problemen op. In dit onderzoek wordt gekeken naar verschillende stromen van mensen op het gebied van wonen, werkgelegenheid en voorzieningen, omdat het gebieden zijn waar je verschillen kunt zien op het gebied van krimpende-­‐ en groeiende gebieden in een regio. In dit onderzoek wordt het ‘Daily Urban System (DUS)’ concept uitgebreid om als lens te gebruiken om naar de krimp in de regio Eindhoven te kijken. Dit onderzoek probeert hiermee meer inzicht te krijgen in processen van groei en krimp op een regionaal niveau.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen